Log inSzczytno na podium Water City Index

Szczytno na podium Water City Index Szczytno na podium Water City Index

Miasto Szczytno znalazło się na podium w Rankingu efektywności miast Polski pod względem sposobu wykorzystania zasobów wody opracowanym przez ekspertów z międzynarodowej firmy Arcadis oraz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nagrodę podczas Kongresu „Economy of a Water City” odebrała Ilona Bańkowska Zastępca Burmistrza.

Water City Index to opracowanie analizujące efektywność wykorzystania zasobów wody w polskich miasta, umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi oraz realizację usług publicznych.
Badaniem zostało objętych 218 miast w Polsce w podziale na dwie kategorie: miasta duże (66 na prawach powiatu) i miasta średnia (152 powyżej 20 tys. mieszkańców).

reklama

Indeks miast został przygotowany w ramach czterech kategorii oraz 14 podkategorii oceny. Cztery główne kategorie, w których oceniono efektywność gospodarki wodnej w miastach, to: życie, zagrożenie, gospodarka i biznes oraz kultura i mieszkańcy.

Szczytno wygrało w indeksie miast średniej wielkości. W uzasadnieniu czytamy: "W samym centrum miasta znajdują się dwa jeziora - Domowe Małe i Domowe Duże. Ze względu na korzystne położenie i dobrą infrastrukturę wokół są one idealnym miejscem do odpoczynku i rekreacji (strzeżona miejska plaża, miejsca do spacerowania i uprawiania sportów). Należy do tego dodać efektywną politykę wodno-ściekową miasta oraz umiejętne zarządzanie zasobami na rzecz rozwoju gospodarczego".

Źródło: Miasto Szczytno

-3°C

Szczytno

Mostly Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 32.19 km/h

  • 03 Jan 2019 -1°C -5°C
  • 04 Jan 2019 0°C -6°C